Information

"Opera- og Sangskolens Venner"

Opera- og Sangskolens Venner" er en forening der støtter skolens interesser og er med til at støtte de unge talenter på skolen ved: At arrangere koncerter og opførelser med Operaskolens elever i ind- og udland, at holde kontakt til fonde, virksomheder og kommunale institutioner for at støtte aktiviteter og elever.

Medlemskontingentet pr. år pr. person er kr. 100,-.

Der vil blive indbudt til koncert i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Orientering om skolens aktiviteter bliver udsendt til alle medlemmer.

Tilmeld dig hos foreningens kasserer:
Lilian  Noval tlf.: 51 92 39 39  -  E-mail: Lilian@noval.dk


Bestyrelsen:

Formand:  Tidl. rektor ved Københavns Universitet, professor, dr.phil. Thor A. Bak

Næstformand:  Pianist Alexander Noval

Sekretær:  Svend Andersen

Sang- og talepædagog og smykkedesigner: Lilian Noval